Uppslagsverket

I

Inre baksträngsbunten

Fasciculus gracilis

Gracilisbunten, Baksträngsbunt, inre

Baksträngens inre nervtrådsmassa, - Gracilisbunten - en på hö.sida och en på vä.sida, finns med på alla nivåer av ryggmärgen. Den sträcker sig uppåt i baksträngen, med ökande trådantal, räknat från segmentnivån Co.1 tom. T6-7. och fortsätter sedan, med minskande storlek, upp i förlängda märgen (medulla oblongata) där den slutar i den inre baksträngskärnan (nucleus gracilis).

Trådmassan innehåller bl.a. uppåtstigande grenar från tjocka nervtrådar som tar sig in i ryggmärgen via bakrötterna och som förmedlar detaljerade tryck- och beröringsförnimmelser från huden nedanför "livremmen" samt information -proprioception - från leder och muskler i nedre delen av bålen och nedre extremiteten (benet med fot och tår).
...