Uppslagsverket

A

Alzheimers sjukdom

AD

Alzheimers Disease

Svårartad, numer allt vanligare, form av presenil demens (för tidigt åldrande).
Tillståndet skall inte förväxlas med de normalt förekommande och till hög ålder kopplade inlärnings- och minnesnedsättningarna.
...