Uppslagsverket

P

Presenil

Presenil

För tidigt åldrande, särskilt med avseende på själsfunktionerna.
...