Uppslagsverket

S

Senil

Senil

Gammal, ålderstigen
...