Uppslagsverket

L

Liköppning

Obduktion

Obduktion utföres i syfte att fastställa dödsorsaken.
...