Uppslagsverket

B

Biopsi

Biopsi

Vävnadsprov.
Biopsi tas från levande person och kräver kirurgiskt ingrepp.
...