Uppslagsverk

K

Kognitiv

Cognitiv

Egenskap/er kopplade till de högre tankefunktionerna.

Till de högre tankefunktionerna räknas bl.a.:
Förmågan till abstrakt och logiskt tänkande.
Förmågan att uppfatta, begripa och själv skapa språkliga begrepp och begreppssekvenser.
Förmågan att uppfatta, och använda matematiska begrepp.
Förmågan att flytta uppmärksamheten från ett objekt till ett annat utan att tappa bort sammanhanget runt det första objektet
Förmågan att minnas
etc. etc.
...