Uppslagsverket

E

Emotionell

Emotionell

Lättpåverkad av olika sinnesintryck. "Nervöst lagd"
...