Uppslagsverk

V

Visuospatiala (förmågan)

Visuospatiala (förmågan)

Förmågan att med synens hjälp orientera sig i sin omgivning. T.ex. bedömma avstånd, avgöra storleksskillnader etc.
...