Uppslagsverket

G

Genotyp

Genotyp

Begreppet syftar på den totala genmängden och dess sammansättning hos en individ.
...