Uppslagsverket

A

Apolipoprotein E

Apolipoprotein E

ApoE

Apolipoprotein E är ett blodäggviteämne som har att göra med kolesteroltransporten i blodet. Genen för APOE sitter i kromosom no. 19. Det finns tre olika genvarianter (alleler) för ApoE som kodar för motsvarade tre proteinvarianter av ApoE vilka kallas ApoE2, ApoE3 och ApoE4. Det finns en klar koppling mellan genvarianten för APOE-4 och uppkomsten av Alzheimers sjukdom.
...