Uppslagsverket

F

Förtvining

Atrofi

Vid Alzheimers sjukdom förekommer atrofi av hjärnbarken.
...