Uppslagsverket

B

Baksträngsknölar inre och yttre

Tuberculum gracile och tub. cuneatum

Båda finns på hö. och vä. sida om medellinjen och är upphöjningar på förlängda märgens baksida. Innehåller den inre respektive den yttre baksträngskärnan.
...