Uppslagsverket

I

Intrathekal

Intrathecal

''Innanför hjärnhinnorna'', närmare bestämt mellan spndelvävs-hinnan (arachnoidea) och den trogna hjärnhinnan (pia mater) dvs. i subarachnoidalrummet.
...