Uppslagsverk

K

Kortikal

Kortikal

Begreppet syftar på företeelser som har att göra med (stor)hjärn-barken.
Kortikal aktivitet = aktivitet i hjärnbarken.
...