Uppslagsverket

D

Dysfasi

Dysfasi

Talrubbning; lättare form av talförlamning (afasi).
...