Uppslagsverket

S

Sjukdomstecken

Symtom

Symptom (eng.)

T.ex. tilltagande glömska.
...