Uppslagsverket

S

Sjukdomshistoria

Anamnes

En sjukdoms förhistoria.

Presenteras vanligtvis som en sammanfattning av patientens berättelse om sina besvär i samband med att en misstänkt sjukdom utvecklar/har utvecklat sig, patientens sociala situation och familjebakgrund samt de svar läkaren fått på sina specifika frågor.
...