Uppslagsverket

I

Isotop skiktröntgen

Positron Emissions Tomografi

PET

En speciellet avancerad (och mycket kostsam) form av "datorröntgen" med vars hjälp man kan studera hur vissa radioaktiva - isotopinnehållande - ämnen (t.ex. specialframställda läkemedel, konstgjorda transmittorsubstanser, etc) fördelar sig i kroppen (hjärnan).
...