Uppslagsverket

B

Bakrot

Radix posterior

Dorsalrot

bunt om 10 000 tals inåtledande (afferenta) "känselförmedlande" nervtrådar, både myeliniserade och omyeliniserade och av alla storlekar där axonernas tjocklek varierar från 0,1 upp till ca 20 mikrometer.

Bakroten sträcker sig från och med bakrotsgangliet/spinalgangliet fram till ryggmärgens bakre yta.

Varje ryggmärgssegment tar emot en bakrot på sin högra sida och en på sin vänstra sida. Bakrotstrådarna har sina cellkroppar i bakrotsgangliet/spinalgangliet.

Vid inträdet i ryggmärgen tar sig de grövre myeliniserade trådarna in i baksträngen. Väl där delar varje bakrotstråd upp sig i flera mindre grenar som "rinner" in i bakhornet samt i en uppåtstigande "huvudgren".
De mindre grenarna fördelar sig lokalt i den grå substansen på inträdesnivån. Här kontaktas olika sorters interneuron och i vissa fall även motorneuron.
Den uppåtstigande "huvudgrenen" avger i sin tur, på sin väg mot hjärnan, ett stort antal sidogrenar in till den grå substansen. Det finns också nedåtstigande grenar i baksträngen.

Vid inträdet i ryggmärgen tar sig bakrotens små myeliniserade (A-delta) och omyeliniserade(C) trådar direkt in i bakhornet där de slutar, kanske efter att ha grenat sig ett segment uppåt och neråt, och nervsignalerna, här smärt- och temperaturretningar, kopplas över till ett nytt neuron.

Det översta ryggmärgssegmentet - C1 - saknar vanligtvis bakrot och bakrotsganglion.
...