Uppslagsverket

D

Diagnostik

Diagnostik

De åtgärder som står till buds för att klassificera ett sjukligt tillstånd.
...