Uppslagsverket

S

Sidoventrikel (DUBLETT)

Ventriculus lateralis

Vätskefyllt hålrum i hö. och vä. storhjärnshemisfär. Vardera sidoventrikeln har förbindelse med 3.dje hjärnventrikeln genom ett hål (foramen interventriculare).

En sidoventrikeln delas in i fyra avsnitt. Längst fram ligger pannlobsdelen (cornu frontale ventriculus. lat.) som bakåt övergår i sidoventrikelns centraldel (pars centralis ventr. lat.). Centraldelen övergår bakåt i två utrymmen, dels ett nacklobsparti (cornu occipitale ventr. lat.) och dels en tinninglobsdel (cornu temporale ventr. lat.) som svänger av neråt och framåt in i tinningloben.

Centraldelen och tinninglobsdelen innehåller en sammanhängande långsträckt blodkärls-/choroidalfläta som tar sig in i sidoventriklarna genom ventrikelmellanhålen och som producerar hjärn-ryggmärgsvätska 'likvor' (liquor cerebrospinalis).
...