Uppslagsverket

S

Slutstrimman

Stria terminalis

Stria terminalis ("slutstrimman") är en nervtrådsbunt som utgår från mandelkärnan (amygdala) och som till en början löper bakåt i taket av sidoventrikelns undre (temporala) horn vid sidan om svanskärnans smala svansparti. Stria terminalis viker sedan runt synhögens (thalamus) bakre del - pulvinar - tillsammans med svanskärnan, drar iväg framåt, och bildar en drygt mm-tjock väl synlig sträng på insidan av svanskärnan i golvet i sidoventrikelns centrala parti. Detta är slutstrimmans centrala del.

Väl framme vid den främre tvärförbindelsen (commissura anterior) tar sig den större delen av trådarna över och förbi commissura anterior och slutar i den septala regionen, i den främre delen av hypothalamus och i lamina terminalis' (dvs 3dje ventrikelns framvägg) s.k. bäddkärna (nucleus interstitialis laminae terminalis). En del trådar ansluter sig till commissura anterior och tar sig på det sättet över till motsatta sidans amygdala. På det sättet kommer de båda sidornas amygdalakärnor att direktkopplas till varandra. Både den septala regionen, bäddkärnan och motsatta sidans amygdala sänder trådar tillbaka in i stria terminalis.

Efter trådutbytet med de olika kärnorna svänger strian runt thalamus främre pol i bottnen av ventrikelmellanhålet och fortsätter sedan bakåt, nu under namnet synhögens märgstrimma (stria medullaris thalami), längs efter thalamus och bort till tömmarna (habenula) och tallkottkörteln där nervtrådarna slutar.
Stria terminalis räknas vanligen till det limbiska systemet.
...