Uppslagsverket

N

Nedåtstigande ledningsbanor i hjärnstammen

Nedåtstigande trådmassor/ledningsbanor från alla delar av storhjärnsbarken löper samman i den inre nervtrådskapseln på hö. och vä. sida och lämnar stora hjärnan i form av de båda hjärnskänklarna som löper på mitthjärnans framsida. Det rör sig om tiotals miljoner nervtrådar som, på hö. och vä. sida, fortsätter ner genom bryggan (pons) och förlängda märgen (medulla oblongata). På vägen hittar det större antalet av nervtrådarna sina målområden. Till sist, när hela hjärnstammen passerats, återstår endast Pyramidbanan (tractus cortico-spinalis) som fortsätter ner i ryggmärgen.
...