Uppslagsverket

B

Balansbarken

Primära balansbarken

Uppgifterna i litteraturen angående vad som skall kallas för den primära balansbarken är svävande.
Balansinformationen anses tas emot av flera olika barkområden. Det största av dessa ligger alldeles bakom den del av primära känselbarken där motsatta sidans ansiktshalva är projicerad. Ytterligare barkfält som tar emot balansinformation ligger inom bakre delen av ön (insula), i bottnen av centralfårans nedre del samt framtill i interparietalfåran.. Information från ena sidans balansorgan tas emot av hjärnbark i båda hjärnhalvorna.
...