Uppslagsverket

B

Bakhorn

Cornu posterior

Ryggmärgens bakhorn

bakre delarna av ryggmärgens grå substans, ett bakhorn på hö. och ett på vä. sida. Bakhornen innehåller (bl.a.) grupper av nervcellkroppar, de s.k. bakhornskärnorna, som via bakrötterna tar emot olika sorters känselförnimmelser från huden, från rörelseapparaten (dvs skelett, leder och muskler) och från inälvorna. Bakhornskärnorna kopplar sedan signalerna vidare åt olika håll bl.a. till framhornen, till hjärnstammen och till lilla och stora hjärnan.
...