Uppslagsverket

H

Hörselbarken (DUBLETT)

Akustiska cortex

Primära hörselbarken, Area 41, 42, BA 41, 42, A I, Heschlska vindlingen/arna

Räknas till den "övre yttre tinninglobsregionen" och omfattar Brodmannareorna 41 och 42. Hörselbarken är belägen på övre tinningvindlingens ovansida, d.v.s. på den nedre väggen i sidofåran, och omfattar en (ibland ett par små) tvärgående hjärnvindling - gyrus temporalis transversus - den/de Heschlska vindlingen/arna.

Barkområdet tar emot information från båda öronen. (Det är alltså inte så att ljudet som tas emot i t.ex. höger öra enbart förläggs till hörselbarken i den vänstra hjärnhalvan och vise versa).

En lätt elektrisk retning av primära hörselbarken ger INTE upphov till meningsfulla ljudförnimmelser utan förorsakar brummanden och tjut i olika frekvensområden beroende på var stimuleringen sker; ju högre frekvens på ljudet desto längre in i sidofåran ligger mottagningsområdet.

En skada på primära hörselbarken enbart på ena hjärnhalvan ger inte någon direkt märkbar nedsättning av hörseln; däremot nedsätts förmågan att lokalisera varifrån ljudet kommer.

Den sekundära hörselbarken (A II) är belägen i det parti av Brodmannarea 22 (som gränsar till BA 41,42) och som hör till tinninglobsplattan (planum temporale). Den sekundära hörsel-barken, i sin tur, övergår på vä. sida bakåt i sensoriska talcentrum (Wernickes fält).
...