Uppslagsverket

P

Primära känselbarken

Primära somato-sensoriska cortex

Somato-sensoriska cortex I, SS I, S I, S 1, BA 3,1,2, Area 3,1,2, Brodmannarea 3,1,2, Homunculus, Sensorisk homunculus, Homunculus, sensorisk, stora hjärnan.

Omfattar Brodmannareorna 3,1,2 inom bakre centralvindlingen (gyrus postcentralis) och är belägen huvudsakligen på hemisfärens utsida.

Primära känselbarken utgör storhjärnans mottagningsområde för känselintryck från motsatta kroppshalvans hud och rörelseapparat. Areorna 3,1,2 som utbreder sig, i ordning framifrån-bakåt över den postcentrala hjärnvindlingen (gyrus postcentralis), brukar kallas för primära känselbarken(primära sensoriska cortex) eller somato-sensoriska primära cortex ofta förkortat till SS I.

En elektrisk retning på SS I barken ger upphov till en surrande, ibland obehaglig, förnimmelse någonstans inom motsatta kroppshalvan. På motsvarande sätt ger t.ex. en beröring av huden upphov till en elektrisk förändring (eng. = evoked potential) på ett visst ställe i SS I på motsatta hjärnhalvan.

Ritar man upp, på ytan av bakre centralvindlingen, en karta som visar var känselförnimmelserna från motsatta kroppshalvan registreras på hjärnbarken och då tar hänsyn till hur stort barkområde som hänger ihop med ett visst parti av den motsatta kroppshalvan, får man bilden av det som kallas "Den sensoriska homunculusen" (homunculus = liten människa).

Den här känselkartan visar att tungan, munhålan och svalget sänder känselsignaler till area 43, som ligger på den del av bakre centralvindlingen som täcker insulan.

Rör man sig sedan uppåt längs bakre centralvindlingen passerar man först genom den rättvända motsatta ansiktshalvan försedd med en groteskt stor mun (d.v.s. att ett jämförelsevist mycket stort barkområde tar emot känselsignaler från området runt munöppningen). Sedan följer resten av motsatta kroppshalvan liggande upp-och-ner med en jättelik hand vars fingertoppar är särskilt stora och som övergår i en spinkig arm fäst i en ännu spinkigare bålhalva.

På bakre centralvindlingens insida övergår bålen i den nedre extremiteten försedd med en rätt stor fot. Längst ner på insidan tas känselsignalerna från yttre könsorganen emot.

Då undrar man: Men var är kartan som visar våra inälvor??
En invecklad inälvskarta ligger på insulabarken!!
...