Uppslagsverket

V

Vänster hemisfär

Hemispherium sinister

Vänster storhjärnshalva, Storhjärnshalva, vänstra

Hos ca. 90% av alla människor så är det den vänstra hemisfären (den vänstra ändhjärnshalvan) som är den s.k. dominanta hemisfären, det vill säga att det är den hemisfär som ansvarar för vår talförmåga - "den talande hemisfären" - och styr den hand vi är skickligast med: höger hand. Analytisk och matematisk förmåga anses vara egenskaper särskilt bundna till den vä.hemisfären. Vidare anses vä. hemisfär vara direktkopplad till medvetandet(eng. consciousness).
Sidofåran sträcker sig längre bakåt och tinninglobsplattan (planum temporale) är större i vänster hemisfär jämfört med höger hemisfär.

Vänstra hemisfärens entorhinala hjärnbarks-område, "inkörsporten" till hippocampus, innehåller fler nervceller än det på höger sida.
...