Uppslagsverket

S

Synhögens märgstrimma

Stria medullaris thalami

Stria medullaris thalami, en på höger och en på vänster sida, består av tusentals nervtrådar och löper i 3dje ventrikelns sidovägg längs med synhögen från ventrikelmellanhålet (foramen interventriculare) bakåt och slutar i samma sidas töm-/tygelregion (habenula dex. sin.).

Stria medullaris thalami sammanbinder den septala regionen och slutstrimmans bäddkärna med de kärnor som ligger inuti tömmarna; den inre och yttre habenula kärnan. Synhögens märgstrimma innehåller trådar som är en direkt fortsättning av slutstrimmans centrala parti.
De båda habenulära kärnorna sänder i sin tur en ledningsbana (tractus habenulointerpeduncularis) ner i hjärnstammen till nucleus interpeduncularis. Banan slutar bl.a. i områden som minskar smärtkänsligheten.

Märgstrimman utgör dessutom fästet (taenia thalami) för 3dje ventrikelns tak med dess blodkärlsfläta.
...