Uppslagsverk

S

Slutstrimmans tinninglobsdel

Stria terminalis pars temporalis

Stria terminalis ("slutstrimman") är en nervtrådsbunt som utgår från mandelkärnan (amygdala) och som till en början löper bakåt i taket av sidoventrikelns undre (temporala) horn vid sidan om svanskärnans smala svansparti. Stria terminalis viker sedan runt thalamus bakre del tillsammans med svanskärnan, drar iväg framåt, och bildar en drygt mm-tjock väl synlig sträng på insidan av svanskärnan i golvet i sidoventrikelns centrala parti. Väl framme vid den främre tvärförbindelsen (commissura anterior) tar sig den större delen av trådarna över com.ant. och slutar i den septala regionen, i främre delen av hypothalamus och i lamina terminalis s.k. bäddkärna (nucleus interstitialis striae terminalis). En del trådar ansluter sig till com.ant. och tar sig på det sättet över till motsatta sidans amygdala. Både den septala regionen, bäddkärnan och motsatta sidans amygdala sänder trådar tillbaka in i stria terminalis. Efter trådutbytet med de olika kärnorna svänger strian runt thalamus främre pol i bottnen av ventrikelmellanhålet och fortsätter sedan bakåt, nu under namnet synhögens märgstrimma (stria medullaris thalami), längs efter thalamus och bort till tömmarna (habenula) och tallkottkörteln där nervtrådarna slutar.
Stria terminalis räknas vanligen till det limbiska systemet.
...