Uppslagsverket

T

Tinninglobens inferotemporala del, bakre partiet

Temporallobens inferiotemporala del, pars posterior

Associativ agnosi,

Det bakre partiet av tinninglobens inferotemporala del, Brodmannarea 37, är funktionellt intimt sammankopplad med angränsande syn/visuell associationscortex (area 19, 18).

Skador i det här gränsområdet kan resultera i s.k. associativ agnosi vilket innebär att vederbörande klart kan se och iaktta olika objekt i sin omgivning, och kan ofta klassificera dem grovt, typ 'det där är ett hus .... det där är en liten flickas ansikte' men känner inte igen att 'huset' är Stockholms slott och att det är den egna dotterns ansikte som betraktas.

Associativ agnosi för ansikten kallas prosopagnosi.
...