Uppslagsverket

T

Tinninglobens inre del

Temporallobens mesiala del

Partiet omfattar den parahippocampala vindlingen med hippocampuskomplexet, den spolformade vindlingen och delar av nack-tinningvindlingen. Observera att den parahippocampala vindlingen med hippocampuskomplexet även kan räknas till den limbiska loben.
Den mesiala delen av temporalloben har studerats allt intensivare under de senaste 50 åren. Detta beror på områdets betydelse för inlärning, minnesbildning och minneslagring.
Inlärning och minne samt deras motsats: glömska, är komplicerade företeelser och våra kunskaper är här fortfarande ytliga och bristfälliga.
...