Uppslagsverket

B

Blodkärlsinsläpp, främre

Substantia perforata anterior

Arteria lenticulostriata, Arteria thalamostriata , Stroke/Capsula-interna-blödning

Området, ett till hö. och ett till vä. om mittlinjen, är beläget på hjärnans undersida. Det räknas till den basala framhjärnan (basal fore-brain) och ligger där mellan den inre och yttre luktsträngen (stria olfactoria medialis och s.o.lateralis). Här är hjärnans yta genomborrad/perforerad av ett flertal små men mycket tydliga hål; insläpp för ett knippe smala pulsådror (de främre yttre centrala/perforerande hjärnartärerna från den mellersta storhjärnsartären samt de främre inre centrala/perforerande hjärnartärerna från den främre storhjärnsartären). Dessa blodkärl skall försörja delar av lins- och svanskärnorna (nucleus lentiformis och nucleus caudatus), delar av den inre nervtrådskapseln (capsula interna) och delar av synhögen (thalamus).


Till de pulsådror som tar sig in i hjärnan via substantia perforata anterior hör arteria thalamostriata och arteria lenticulostriata. Kärlen angrips ofta av åderförkalkning (arterioskleros) och ger, när de täpps till eller brister, upphov till en allvarlig form av stroke där motsatta kroppshalvan blir mer eller mindre förlamad. Hit räknas bl.a. den klassiska 'Capsula-interna-blödningen'.
...