Uppslagsverket

N

Nervsystemet

Systema nervosum

Nervsystemet brukar delas in i det perifera nervsystemet (PNS) och det centrala nervsystemet (CNS).
Numer talas det allt oftare (vilket rör till en del bland de vedertagna definitionerna) om en tredje huvudkomponent i nervsystemet; nämligen det enteriska nervsystemet (ENS) eller bukhjärnan.

PNS består av:
a) en inåtledande (sensorisk, afferent) nervtråds- nervcellsmassa som förmedlar signaler från sinnesorganen (känsel, syn, hörsel, balans, lukt, och smak) in till CNS och
b) en utåtledande (motorisk, efferent - läs mer här) nervtråds- nervcellsmassa som förmedlar signaler från CNS till effektororganen (tvärstrimmiga muskelceller i våra muskler och i hjärtat, glatta muskelceller i våra inälvor och körtelceller runt om i kroppen).

CNS består av:
hjärnan och ryggmärgen som bearbetar den mottagna informationen, lagrar den och använder den som underlag till beteendeförändringar (i vidast möjliga bemärkelse).
...