Uppslagsverk

D

Datorröntgen

Computer (Assisted) Tomography

CT , CAT scan

Med datorstödd röntgenanalys avbildas olika kroppsdelar i form av en serie skikt- eller snittröntgenbilder.
...