Uppslagsverket

P

Purkinjecellslagret

Purkinjecellsskiktet

Purkinjecellslagret är ca 100 μm tjockt och innehåller Purkinjeneuronens cellkroppar anordnade sida vid sida i ett enradigt skikt. Mellan Purkinjeneuronen ligger enstaka gliacellskroppar (Bergmann glia) insprängda.
...