Uppslagsverk

K

Korncellslagret

Lamina granularis

Korncellsskiktet

Korncellslagret, lillhjärnsbarkens inre lager, är 400-500 μm tjockt. Det innehåller en häpnadsväckande stor mängd - 40-50(100??) miljarder - mkt. små nervceller s.k. kornceller d.v.s. drygt dubbelt så många nervceller som storhjärnsbarken beräknats innehålla. Lagret innehåller dessutom unipolära borstceller, Lugarocellkroppar och Golgicellkroppar med ett utomordentligt rikt förgrenat axongrenverk.
...