Uppslagsverket

L

Lillhjärnan, bark DUBLETT

Lilla hjärnans yta är extremt kraftigt veckad och försedd med mycket djupa fåror. Här talar man inte om vindlingar (gyri) utan om tunna bladliknande veck (folia cerebelli). Lillhjärnsbarkens yta är ca. 2000 cm2. d.v.s. jämförbar med stora hjärnans yta.

Barklagret är ca. 1 mm tjockt och innehåller 40-50 miljarder nervceller, och då huvudsakligen i form av s.k. kornceller (mycket små nervceller). Lillhjärnsbarken innehåller alltså ungefär dubbelt så många nervceller som storhjärnsbarken.

Man räknar numera med att lillhjärnsbarken innehåller minst 7(sju!) olika sorters nervceller (lillhjärnsbarkens nervcellstyper)


Lillhjärnsbarken delas in i tre skikt. Ytterst ligger det

"molekylära skiktet", där innanför

"Purkinjecellsskiktet" och längst in

"korncells(granulära)skiktet".
...