Uppslagsverket

A

Astrocyt

Astroglia, Blod-hjärnbarriären

Astrocyterna är en typ av gliacell som:

a) är vittförgrenade och finns överallt i hjärna och ryggmärg,

b) har en mekaniskt stabiliserande och skyddande funktion,

c) bildar ytskiktet i hjärna och ryggmärg: membrana glia limitans externa.

d) ser till att extracellulärrummet har rätt sammansättning av vissa joner,

e) skaffar undan frisatta neurotransmittorer,

f) reagerar häftigt vid skador på nervvävnaden och bildar skyddande ärr som tyvärr försvårar utväxten/regenerationen av skadade nervtrådar i ryggmärg och hjärna,

g) tillsammans med hjärnkapillärerna bildar astrocyter den s.k. blod-hjärnbarriären, vilken hindrar en rad blodburna substanser från att ta sig in i CNS-vävnaden (t.ex. penicillin, dopamin),

h) sänder utskott till de Ranvierska noderna i vit substans.

i) Nyare forskningsresultat antyder att astrocyterna kan vara direkt inblandade i hjärnans informationsbearbetning och minneshantering.
...