Uppslagsverket

D

Daniel Goude

Med kand, civ.ing. Systemtekniskt ansvarig för hjärnatlasens IT-plattform.
...