Uppslagsverket

A

Associationsbana; längsgående övre

Fasciculus longitudinalis superior

Övre längsgående associationsbanan

Den övre längsgående associations-banan (Fasciculus longitudinalis superior) är ett mäktigt bansystem som binder samman hjäss-, nack- och tinninglobsbark med pannlobens premotoriska och prefrontala barkpartier. Banan bildar en påtaglig bunt där den sveper runt insulans överkant. Den ingående trådmassan kan delas in i flera underavdelningar:

i) ett övre nacklobs-pannlobs-avsnitt,
ii) ett mellanavsnitt där bl.a. förbindelserna mellan PTOregionen och prefrontala cortex, A 46, ingår, och
iii) ett undre tinninglobs-pannlobsavsnitt som bl.a. innehåller den bågformade associationsbanan
...