Uppslagsverket

A

Associationsbana; längsgående nedre

Fasciculus longitudinalis inferior

Längsgående nedre associationsbanan

Den nedre/undre längsgående associations-banan kan delas in i två underavdelningar:

i) ett nacklobs-frontallobs-avsnitt och
ii) ett nacklobs-tinninglobs-avsnitt som bl.a. innehåller den undre visuella huvudvägen.
...