Uppslagsverket

A

Associationsbana; gördelformade

Cingulum

Gördelbanan

Den stora associationsbana som löper inuti den limbiska loben och binder samman dess olika barkområden med varandra och med intilliggande barkfält.
...