Uppslagsverket

A

Associationsbana; bågformad

Fasciculus arcuatus

Bågformade associationsbanan

Den bågformade associationsbanan (fasciculus arcuatus) ingår i den övre längsgående associations-banans undre avsnitt. Trådmassan binder samman tinning-lobens area (BA) 41, 42, 22 och delar av 39 med frontallobens area 44, 45. Hos de allra flesta människor innebär detta att den bågformade associationsbanan i den vänstra hjärnhalvan binder samman Wernickes fält, sensoriska talcentrum, med Brocas fält, motoriska talcentrum.
...