Uppslagsverket

A

Associationsbanor

Ledningsbanor som håller sig inom en o samma nivå av centrala nervsystemet och inom en o samma halva av nivån.

Vanligtvis, när det talas om associationsbanor, syftar begreppet på förbindelser mellan olika hjärnbarksområden. Till exempel: arcuatusbanan (fasciculus arcuatus) som binder samman motoriska och sensoriska talcentrum; uncinatusbanan (fasciculus uncinatus) som binder ihop främre delen av temporalloben med undersidan av frontalloben (orbitofrontala cortex); cingulumbanan som löper i hela den limbiska loben och kopplar samman olika delar av limbiska systemets hjärnbark.
...