Uppslagsverket

A

Ammons horn

Cornu Ammonis

CA-regionen

Cornu Ammonis utgör den större delen av sjöhästen, hippocampus, och består av ålderdomlig 3-skiktad hjärnbark (allocortex/archicortex) där nervcellerna, stora pyramidceller, ligger ordnade i ett kompakt skikt som, i ett tvärsnitt genom hippocampus, bildar en S-formad figur, Cornu Ammonis(CA-regionen) som påminner om den egyptiske guden Ammons horn; guden Ammon hade huvud som en vädur/bagge. Cornu Ammonis inre, mediala, kant omsluts U-format av tandvindlingen (gyrus dentatus) också den klädd med allocortex.

I ett tvärsnitt genom hippocampus bruka CA-regionen delas in i 4 avsnitt: CA1, CA2, CA3 och CA4.
...