Uppslagsverket

S

Stria Gennari

Gennaris strimma, Vicq d'Azyrs strimma

Stora hjärnans bark innehåller i sitt 4de lager (lamina IV) ett tunt, för blotta ögat osynligt, skikt med längsgående myeliniserade nervtrådar (Baillargers yttre skikt). Inom primära synbarken (area 17) är detta skikt kraftigt förtjockat och just synligt för blotta ögat som en vit linje eller strimma. Denna strimman kallas efter sin upptäckare (1700-talet) för Stria Gennari.

Primära synbarken, i sin tur, kallas därför ofta för Area striata.
...