Uppslagsverket

A

Area 47

räknas till prefrontala cortex tillsammans med area 9, 10, 11, 12, 32, 46 och delar av 24.
...