Uppslagsverket

A

Area 46

BA 46

A 46

Räknas till prefrontala cortex tillsammans med area 9, 10, 11, 12, 32, 47och delar av 24. Området tar emot den stora längsgående övre associationsbanan, som bl.a. utgår från PTO-regionen där syn-, hörsel-, balans-, och de flesta typer av känselintryck samordnas.

Arean är av betydelse bl.a. för working memory.
...